Przyjaciele z Kieszonkowa

25 – Podstęp

8 – Frisbee