przyjaciele z kieszonkowa

25 – Podstęp

8 – Frisbee